Dialógus

Bernek Ágnes: Geopolitikai tér a 21. században. A jelenlegi geopolitikai stratégiák új regionális tudományi értelmezési lehetőségei.

Iustum Aequum Salutare. XIII. 2017. 2. • 33–45. A TÉNYÁLLÍTÁS–VÉLEMÉNY MEGKÜLÖNBÖZTETÉS. DIALÓGUS-JÁTÉK MODELLJE1. Forrai Gábor egyetemi tanár (BME GTK).

Jelen dolgozat kettős célt tűz ki maga elé. Egy oldalról a kommunikáció és a dialógus fogalma ... KLUJBER Anita) Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. Pécs, 1994.

I. Expozíció – az Igazság és módszer két alternatív olvasata ... Ha ugyanis a szókratészi dialógustól az arisztotelészi episztéméig ívelı történeti.

ez a pad valóban egy központi érték volt és maradt számomra is. Mondjuk a ... Illyés sem kapta meg sajnos, de megkaphatta volna Pilinszky János is.

vös, mint amilyen mulattató a legjobb államformáról és az újonnan fölfedezett Utópia, azaz Sehol nevezetű szigetről / írta a híres és ékes szavú Morus Tamás ...

Szentírásnak, mint mondottuk, nincs államelmélete. ... ágostoni Platón bölcseletéhez, a tamási Arisztotelész filozófiájához köt˝odik), s e.

Dialógus Platform Egyesületet 2005-ben alapították török és magyar értelmiségiek, tudósok ... Török nyelvtanfolyam. Konferenciák. Kulturális Események.

szabadulása után irt meg: Frankl, V. E.: ...mégis mondj igent az életre. Egy pszicho- lógus megéli a koncentrációs tábort.

„Méloszi dialógus”. Ford. Muraközy Gyula. 85. „Miután nem szólhatunk az egész néphez, nyilván azért, hogy a tömeget egyetlen összefüggő beszédben előadott s ...

lépésről lépésre haladva kialakítják a teljes párbeszéd ... vizsgált két dráma értékei (Mkt Adáshiba=1,72 és Mkt Ha itthon maradnál=2,12) a.

Az idézetet megelőzheti, követheti vagy megszakíthatja az idéző mondat: ... a könyv fejezeteire és a fejezeteken belüli versekre.

A halálközeli élmények kérdésköre mindenekelőtt a klinikai halál fogalmához kap- csolódik. ... emlékeznek vagy tévesen adják vissza a történeteket. 3.

Az V. fejezet tartalmazza Popper Leó és Lukács György levelezését. A leveleket sorszámmal ellátva, szigorú időrendben közöljük. Előfordul, hogy.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.